Erfarenhet, omtanke, flexibilitet och kunskap

Visst finns det starka skäl att välja Servicehälsan för din företagshälsovård. En etablerad och välkänd aktör, startad redan 1980, som har ett helgjutet anseende inom såväl privat som offentlig verksamhet. Under mer än 30 år har vi utvecklats till en kompetent och väl fungerande företagshälsa inom områdena sjukvård, rehabilitering, arbetsmiljö och hälsoutveckling. Servicehälsan är den första och hittills enda Företagshälsan i Karlstad som är Auktoriserad medlem i branschföreningen Sveriges Företagshälsor.

Vi arbetar med stor lyhördhet och flexibilitet i nära samverkan med dig som kund. Vår ambition är att ständigt utvecklas för att nu och i framtiden leva upp till dina önskemål och behov. Målsättningen är självklar. Servicehälsan ska alltid vara det naturliga alternativet vid val av företagshälsa.