Nyheter

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Du som arbetsgivare kan få bidrag från Försäkringskassan för att köpa utredande insatser som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete efter en sjukskrivning.

När arbetsgivaren ser tecken på att den anställde förändrats i sin arbetsförmåga, är det viktigt att agera. Att agera tidigt är en viktig framgångsfaktor när det gäller att sänka sjukfrånvaron, förbättra arbetsförmågan och Läs mer

Ny hemsida på gång!

Nu pågår arbetet med att bygga en helt ny hemsida. Vi lägger bland annat till en inoggningsfunktion där ni som kunder får tillgång till uppgifter genom kundspecifik inloggning. Hemsidan är gemensam för Servicehälsans, Praktiken Ankarets och Kilshälsans kunder.

Läs mer

Om hälsoundersökningar

Aktuell forskning visar att hälsoundersökningar via arbetsplatsen bör kombineras med insatser för hälsosamma levnadsvanor för att ge effekt. Mest framgångsrikt är att genomföra insatser på flera nivåer - individ, grupp och arbetsplats/organi­sation. Nu har evidensbaserade riktlinjer tagits fram för företagshälsan om hälso­undersökningar via arbetsplatsen.

Aktuell forskning visar att hälsoundersökningar via arbetsplatsen bör kombineras med insatser för hälsosamma levnadsvanor för att ge Läs mer

Karlstads första Auktoriserade Företagshälsa

Som första och hittills enda Företagshälsa i Karlstad är Servicehälsan i Värmland nu Auktoriserad medlem i branschföreningen Sveriges Företagshälsor. Att vi nu tilldelats Auktorisation betyder att Servicehälsan i Värmland AB har den kompetens och kvalitetsklassificering som branschen strävar efter.Syftet med auktorisationen är att säkerställa kvalitativa och värdeskapande leveranser till branschens kunder. Läs mer

Auktoriserad av Sveriges Företagshälsor

Dyrare att slarva med arbetsmiljön

Den 1 juli införs ett nytt system med sanktionsavgifter som en följd av ett riksdagsbeslut om effektivare påföljder för brott mot arbetsmiljölagen. Det blir alltså än viktigare att ha koll på verksamheten och vilka föreskrifter som berör just ditt företag.

Till Arbetsmiljöverkets hemsida

Läs mer

Arbetsmiljö

Bidrag från försäkringskassan

Nu kan alla våra kunder få bidrag från Försäkringskassan för insatser som förebygger eller förkortar sjukfall hos sina medarbetare.

Bidraget går direkt till dig som arbetsgivare och täcker halva kostnaden av ett totalbelopp upp till 14 000 kr per insats om du köper tjänsten hos oss.

Om du vill veta mer kontakta oss eller läs mer på www.forsakringskassan.se

Läs mer

Servicehälsan förvärvar AB Kilshälsan

1 april förvärvade Servicehälsan AB Kilshälsan. Verksamheten i Kil kommer att bedrivas på samma framgångsrika sätt som hittills och med samma medarbetare. Kilshälsan servar omkring 60 företag med företagshälsa. Tillsammans har dessa ca 1400 anställda. Den största kunden är Kils Kommun.

Läs mer

Eget bedömningsteam

Servicehälsan är redan en godkänd MMR 2 enhet av Landstinget i Värmland och får nu rätt att remittera patienter till sin egen enhet via ett eget medicinskt bedömningsteam.

Läs mer

Julledighet

Under julen har vi öppet till och med 23 december klockan 12.00. Sedan öppnar vi en halvdag igen 5 januari. Från 7 januari kör vi som vanligt igen. Välkomna!

Vi vill tacka alla vår kunder i Karlstad och Kil samt alla våra samarbetspartners för ett fantastiskt gott samarbete och hoppas alla får en välbehövlig återhämtning under Jul och Nyår! Vi ses Läs mer