Nyheter

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Du som arbetsgivare kan få bidrag från Försäkringskassan för att köpa utredande insatser som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete efter en sjukskrivning.

När arbetsgivaren ser tecken på att den anställde förändrats i sin arbetsförmåga, är det viktigt att agera. Att agera tidigt är en viktig framgångsfaktor när det gäller att sänka sjukfrånvaron, förbättra arbetsförmågan och förebygga ohälsa. Då ökar möjligheten att vara kvar i arbete alternativt en tidigare återgång i arbete.

Vi kan hjälpa dig med detta och du kan dessutom få bidrag sk Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd från Försäkringskassan för att finansiera insatser.

När kan arbetsplatsnära stöd behövas?
Arbetsplatsnära stöd kan behövas vid exempelvis:

  • Upprepad korttidsfrånvaro
  • Signaler om ohälsa
  • När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
  • Om det finns risk att den anställda kan bli sjukskriven
  • Om det finns risk att det blir svårigheter för den anställda att återgå i arbete efter sjukskrivning
  • Om det finns risk att den anställda blir långvarigt sjukskriven

Bidraget från Försäkringskassan går direkt till dig som är arbetsgivare och täcker halva kostnaden för de insatser som genomförs upp till 10 000 kronor per insats. Du ansöker om bidraget när den utredande insatsen är avslutad. Det finns ingen begränsning för antal utredningar per anställd och år.

Mer information hittar du på forsakringskassan.se/arbetsgivare/ersattningar-och-bidrag/bidrag-for-att-forebygga-och-forkorta-sjukfranvaro

Tillbaka