Nyheter

Karlstads första Auktoriserade Företagshälsa

Som första och hittills enda Företagshälsa i Karlstad är Servicehälsan i Värmland nu Auktoriserad medlem i branschföreningen Sveriges Företagshälsor. Att vi nu tilldelats Auktorisation betyder att Servicehälsan i Värmland AB har den kompetens och kvalitetsklassificering som branschen strävar efter.
Syftet med auktorisationen är att säkerställa kvalitativa och värdeskapande leveranser till branschens kunder.

Styrelsen i Sveriges Företagshälsor har utsett en auktorisationsnämnd som beslutar om Auktorisation. Nämnden består av Sveriges Företagshälsors Ordförande, VD samt kansli. Nämnden arbetar på uppdrag av Sveriges Företagshälsors styrelse och arbetar efter en detaljerad checklista.

Kraven innefattar bland annat kompetenskrav inkluderande företagshälsovårdskunskap, krav på samlad kompetens, krav på fortbildning, Auktoriserad av Sveriges Företagshälsorkrav på certifiering inom Systematiskt arbetsmiljöarbete/ledningssystem för kvalitet, krav på att följa rekommenderade riktlinjer och metoder inom de områden som sådana finns (evidensbaserade metoder, EBM), krav på årlig rapportering av vissa indikatorer och möjligt deltagande i Sveriges Företagshälsors utvecklingsforum.

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka