Nyheter

Om hälsoundersökningar

Aktuell forskning visar att hälsoundersökningar via arbetsplatsen bör kombineras med insatser för hälsosamma levnadsvanor för att ge effekt. Mest framgångsrikt är att genomföra insatser på flera nivåer - individ, grupp och arbetsplats/organi­sation. Nu har evidensbaserade riktlinjer tagits fram för företagshälsan om hälso­undersökningar via arbetsplatsen.

Aktuell forskning visar att hälsoundersökningar via arbetsplatsen bör kombineras med insatser för hälsosamma levnadsvanor för att ge effekt. Mest framgångsrikt är att genomföra insatser på flera nivåer - individ, grupp och arbetsplats/organi­sation. Nu har evidensbaserade riktlinjer tagits fram för företagshälsan om hälso­undersökningar via arbetsplatsen.

Hälsoundersökning via arbetsplatsen kan utfor­mas för enskilda individer eller vara arbetsplats-/organisationsbaserad och rikta sig till alla anställda. I båda fallen är det vik­tigt att ta hänsyn till hur arbetsmiljö och organi­sationsstruktur påverkar anställdas levnadsvanor.

Arbetsmodellen i hälso­undersökning via arbets­platsen bygger på fem steg - planering och förankring, kartläggning och analys, planering av insatser, genomförande samt utvär­dering av effekter.

 

Tillbaka