Historik och ägande

Servicehälsan bildades 1980 som ett projekt mellan arbetsmarknadens parter. Projektledaren på dåvarande LO-distriktet engagerades vid uppstarten som VD. Syftet var att erbjuda anställda inom servicenäringen i Karlstadsregionen företagshälsovård.

Från 1994 gick Servicehälsan samman med Grums-Vålbergshälsan. De två ägarföreningarna slogs samman till en.

Under 1999 övertog två anställda verksamheten och ägarföreningen lades ner. Tillsammans drev de verksamheten fram till i slutet av 2009 då ägandet övertogs av nuvarande ägaren Pelle Bergsten.