Resurser

Servicehälsan är Auktoriserad medlem i branschföreningen Sveriges Företagshälsor. Servicehälsan är också kvalitets-och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi är dessutom en godkänd företagshälsovård av Försäkringskassan. Vi har medarbetare med specialkompetens inom arbetsmiljöinriktad medicin, ergonomi, teknik, beteendevetenskap och hälsoutveckling. Genom nätverket Värmlandshälsan har vi dessutom möjligheter att erbjuda specialister som kan komplettera de tjänster vi själva erbjuder.

Vi har lång erfarenhet av att leverera tjänster till kommuner, myndigheter och större privata företag. Basen för vår verksamhet har vi i en lång rad mindre företag som också är våra mest trogna kunder.

Genom våra avtal med Landstinget kan vi alltid remittera våra patienter vidare till de specialister och undersökningsmöjligheter som finns där.