Verksamhet

Servicehälsan i Värmland AB är en väletablerad aktör inom den Värmländska företagshälsovården som har erbjudit kvalificerade tjänster sedan 1980. Vi är idag ett team på drygt 15 medarbetare, som trivs tillsammans. Vi tar emot i ljusa och ändamålsenliga lokaler med egen träningshall, allt på bekvämt promenadavstånd från Karlstad centrum.

Ett trevligt och personligt bemötande i alla kundkontakter är en avgörande del av vår företagspolicy. Vi är kända för en välkomnande och trivsam atmosfär.

Servicehälsan erbjuder hög tillgänglighet för snabb diagnos och behandling. Vi arbetar för att kunderna omgående ska få hjälp. Vi är kända för att erbjuda professionella tjänster av högsta kvalitet som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Självklart strävar vi efter att våra tjänster ska ge bestående och långsiktiga resultat för våra kunder.

Genom en öppen och tät dialog mellan våra medarbetare kan vi erbjuda en flexibel och kundorienterad verksamhet och kan alltid skräddarsy heltäckande lösningar som passar varje enskild kund. Vi erbjuder dessutom avancerade arbetsmedicinska funktionsbedömningar av arbetsförmågan.

Som en av sex samarbetspartners i Värmlandshälsan kan vi erbjuda lokal och samordnad företagshälsa i hela Värmland. Tillsammans är vi omkring 80 specialister inom arbetsmiljöområdet. Servicehälsan ingår även i två rikstäckande nätverk som levererar företagshälsovårdstjänster till företag med verksamhet runt om i landet. Det ena är Avonova Partners och det andra Feelgood
Hälsa Sverige
.

Vi erbjuder dessutom en populär Frisk- och sjukanmälantjänst med personlig rådgivning, samt en kraftigt subventionerad Vårdförsäkring.

Servicehälsan tillsammans med dotterbolag har drygt 450 kundföretag, som tillsammans har omkring 7.500 anställda.

Vi är Auktoriserad medlem i branschföreningen Sveriges Företagshälsor. Servicehälsan är även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.