värmlandshälsan

Värmlandshälsan

Värmlandshälsan är ett unikt nätverk av fristående företagshälsovårdsenheter som erbjuder nationella och regionala kunder lokalt förankrad företagshälsa i hela Värmland.

Genom samarbetet inom Värmlandshälsan kan vi erbjuda våra kunder företagshälsa med samlad kompetens och lokal förankring och ett tjänsteutbud i framkant när det gäller arbetsmiljö och hälsa.

Vi har tillsammans möjligheter att säkerställa och utveckla tjänster och kompetens inom arbetsmiljöområdet och erbjuder ett länstäckande tjänsteutbud.

Du får del av en utveckling som en större organisation har resurser till, men behåller den regionala närheten och möjligheter till lokalt samarbete.

Vi anpassar oss efter dina önskemål och de lokala och regionala behov som finns.

Medlemmar i Värmlandshälsan är:

Servicehälsan  Säfflehälsan
Varnumhälsan Hälsolänken
Miljöhälsan Kinnekullehälsan