Snabb vård

Snabb vård

Servicehälsan erbjuder såväl arbetsrelaterad som allmän sjukvård till alla våra kunder. Här får du omgående snabb och rätt hjälp. Hos oss går du från att vara patient till att bli kund.

Via vår vårdförsäkring Kollektiv är du alltid garanterad all typ av sjukvård utan onödiga väntetider. Vårdförsäkringen är ett komplement till den offentliga vården och ett sätt att garantera din personal snabb hjälp om de blir sjuka. Dina medarbetare får hjälp att planera vården, boka läkarbesök och finna vägar som gör väntetiden så kort som möjligt. Allt görs med stor omsorg och personlig service.

Vårdförsäkringen kan också ge tillgång till specialistläkare på ett stort antal privata sjukhus och kliniker runt om i Sverige. Vårdtagaren kan få ersättning för såväl behandling som eftervård och eventuella hjälpmedel.

Vid behov av akut sjukvård ring 112.