Antikroppstest Covid 19

Testet används för att påvisa genomgången Covid 19 infektion.

Vi erbjuder Noviral snabbtest med hög träffsäkerhet och nära 100% säkra resultat. Vi riktar oss i första hand till våra kundföretag och i andra hand till privatpersoner.

Du ska ha varit symptomfri de senaste 48 timmarna det måste ha gått minst 7 dagar sedan de första sjukdomssymptomen.

Observera att alla som tar provet måste vara symptomfria! Alla som har eller uppvisar symptom hänvisas utan undantag till sjukvården.

Påvisade antikroppar visar att du haft sjukdomen och sannolikt är immun. Om inte antikroppar påvisas har du sannolikt inte haft sjukdomen. I vissa fall kan antikroppstestet upprepas om provet tagits för tidigt.

Provtagningen genomförs av våra utbildade legitimerade sjuksköterskor. Provtagningen tar ca 5 minuter och du får dina provresultat senast dagen efter provtagningen.

För bokning och mer information ring oss på 054-19 00 55.

 

 

----------------------

Publicerad 31 Mar 2021