Fysioterapi

Fysioterapi för privatpersoner

Vi erbjuder Servicehälsan även fysioterapi- och sjukgymnastbehandlingar till privatpersoner. Genom avtal med Region Värmland erbjuds tjänsterna mot ordinarie patientavgift och med tillämpning av högkostnadsskydd.

Tjänsten är tillgänglig i både Karlstad och i Kil och erbjuds privatperson mot ordinarie patientavgift. Högkostnadsskydd enligt gällande regler tillämpas.

Hos oss träffar du sjukgymnasterna Anna Thörnros och Lena Björkegren.

Båda har gedigen kompetens och erfarenhet, framför allt inom idrottsmedicin, smärtbehandling och stresshantering.

----------------------

Publicerad 11 Apr 2018