Företagshälsa

Bra företagshälsovård ger goda och säkra arbetsplatser där de anställda inte riskerar att skadas eller bli sjuka. Uppgiften kräver kunskap om kopplingarna mellan arbete och hälsa och en förmåga att hantera insatser på såväl individnivå som på grupp- och organisationsnivå. Servicehälsan har erfarenhet och kunskapen som krävs.

Förebyggande och rehabiliterande

Servicehälsan erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom modern företagshälsa. Vi kombinerar aktiv friskvård med resurser för förebyggande och rehabiliterande insatser. Vi arbetar på flera plan med insatser på såväl individnivå som på grupp- och organisationsnivå.

Att jobba förebyggande innebär att förstå sambanden mellan arbetsmiljö och hälsa men också att – med denna insikt i bagaget – kunna medverka till säkra arbetsplatser där medarbetarna håller sig friska både till kropp och själ.

Rehabiliterande insatser fokuserar på att genom arbetsanpassning och medicinsk rehabilitering hjälpa dem som trots allt har blivit sjuka att återfå hälsan och återvända till ett fungerande arbetsliv.

Professionalism och personligt bemötande

I all vår verksamhet eftersträvas professionalism, kvalitet och långsiktighet.

Vi vill att samarbetet med våra uppdragsgivare ska utvecklas till ett partnerskap där vi förutom klassiska företagshälsovårdstjänster även hanterar övergripande strategiska hälso- och organisationsfrågor.

Utifrån kundens behov medverkar vi till god arbetsmiljö och friska medarbetare och – i förlängningen – en framgångsrik och fungerande verksamhet. Våra tjänster genomförs snabbt, på ett professionellt men samtidigt personligt sätt.

Arbetsmodell

Vi arbetar på flera plan med insatser på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå (Grundmodell: Avonova).