Projekt

Kunskap är en viktig hörnsten i ett hälsoutvecklande arbete. Servicehälsan hjälper till med verktygen för att sätta nåbara mål och i processen att nå ett individuellt välbefinnande. Vi ger kunskap kring kroppskännedom, stressreducering och mindfulness. Kunskap som leder till motivation och vilja att skapa en bestående och hållbar utveckling för hälsa och välmående.

Vi jobbar brett och djupt i ambitionen att;

 • skapa förståelse för vikten av balans mellan aktivitet och vila.
 • få den enskilde att inse kostens betydelse för hälsan och varför bra kondition bidrar till välmående.
 • förmedla fakta om riskerna med att röka och vad för mycket alkohol gör med kroppen.

I kundanpassade hälsoutvecklingsprojekt hjälper vi till i friskvårdsarbetet genom exempelvis:

 • Seminarier
 • Hälsoprofilbedömningar
 • Uppföljning av hälsoprofilbedömning där varje medarbetare får hjälp att hitta egna mål och aktiviteter
 • Databearbetning och återkoppling på företags- och individnivå
 • Olika typer av aktiviteter, enskilt eller i grupp
 • Analys – handlingsplan på både på företags- och individnivå
 • Riktade insatser
 • Internt stöd eventuellt med stöd av lokala hälsoinspiratörer
 • Skapa förutsättningar för företaget att själva överta hälsoutvecklingsarbetet
 • Hjälp att utveckla företagets hälsobokslut

Innan uppstart är det viktigt att diskutera och komma överens om vilka resultat hälsoarbetet ska nå och vilka förväntningar som finns på företaget. Att sätta rimliga mål är en förutsättning för att lyckas.