Kvalitet & miljö

Kvalitet och miljö är självklara nyckelord i Servicehälsans verksamhet. Certifiering enligt ISO 9001 och 14001 säkerställer att samtliga arbetsmoment utförs med hög kvalitet och med minsta möjliga påverkan på miljön.

Miljöpolicy

Servicehälsans miljöpolicy ingår i vårt kvalitets- och miljösäkringssystem och ska därför vara tillgänglig för våra kunder och andra intresserade:

  • Vi arbetar med företagshälsa. Vi skall producera enkla lösningar med hög kvalitet och servicegrad anpassade till våra kunders behov.
  • Vi jobbar aktivt med att utveckla våra kunders miljömedvetenhet vad gäller deras organisation, produkter och tillverkningsprocesser.
  • Vi ser det som en självklarhet att minska miljöpåverkan i vår verksamhet. Vi ser det även som vår skyldighet att aktivt påverka och stötta våra underleverantörer i deras miljöarbete.

Ständiga förbättringar

Inom vår organisation är arbetet för ständiga förbättringar en självklarhet. Detta leder till att alla möjligheter till förbättrad resursanvändning uppmärksammas gentemot såväl kunder, leverantörer som inom vår organisation.

Åtagande

Inom Servicehälsan ser vi det som minimikrav att följa gällande miljölagstiftning och de förordningar som gäller inom vårt verksamhetsområde. Vi skall också verka för att motsvarande krav uppfylls av våra leverantörer.

Utvärderingar

Inom Servicehälsan utvärderar och analyserar vi ständigt våra processer beträffande vår miljöpåverkan och vårt arbete med ständiga förbättringar av verksamhetens miljöpåverkan.

Kommunikation

Inom vårt företag är det viktigt att vår policy är kommunicerad främst till våra kunder och leverantörer, men även till andra som är intresserade av vårt miljöarbete.

ISO 9001

ISO 14001