Partners

Fungerande samarbeten med partners på lokal och nationell nivå förstärker vårt erbjudande till dig som kund men också våra möjligheter att utvecklas.

Värmlandshälsan

Värmlandshälsan är ett unikt nätverk av fristående företagshälsovårdsenheter som erbjuder nationella och regionala kunder lokalt förankrad företagshälsa i hela Värmland.

Genom samarbetet inom Värmlandshälsan kan vi erbjuda våra kunder företagshälsa med samlad kompetens och lokal förankring och ett tjänsteutbud i framkant när det gäller arbetsmiljö och hälsa.

Vi har tillsammans möjligheter att säkerställa och utveckla tjänster och kompetens inom arbetsmiljöområdet och erbjuder ett länstäckande tjänsteutbud.

Som kund får du del av en utveckling som en större organisation har resurser till, men behåller den regionala närheten och möjligheter till lokalt samarbete. Vi anpassar oss efter dina önskemål och de lokala och regionala behov som finns.

Sveriges företagshälsor

Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation med medlemmar över hela Sverige. Organisationen verkar för att säkerställa en god kvalitet hos landets företagshälsor.

Avonova 

Servicehälsan samarbetar med rikstäckande företagshälsovårdskoncernen Avonova.

Avonova erbjuder tjänster inom företagshälsa och ledarutveckling. Företaget finns på 120 orter över hela Sverige. I Karlstad företräds Avonova av Servicehälsan.

Feelgood 

Feelgood finns med egna eller externa enheter över hela Sverige och erbjuder ett brett spektra av tjänster inom företagshälsa, träning och sjukgymnastik.

Servicehälsan är Feelgoods representant i Karlstadsregionen.

Avonova

Feelgood