Hälso- och sjukvård

På vår hälsomottagning får du snabbt hjälp av erfarna sjuksköterskor, sjukgymnaster, läkare och beteendevetare. Vi är vana att arbeta tillsammans, så du behöver inte – i tungrodda remissförfaranden – skickas runt mellan olika avdelningar. Vi erbjuder en heltäckande lösning på dina problem och är duktiga på att identifiera kopplingar mellan arbetsmiljö och hälsa.

Hälsovård

Genom hälsobedömningar, provtagningar och kontroller kan dina medarbetare få en bra bild av sin hälsostatus och samtidigt få konkreta råd om hur de kan komma tillrätta med eventuella problem. Ibland kan de också behöva träffa en läkare. 

Vi erbjuder ett flertal typer av hälsoundersökningar, hälsoprofiler och stressprofiler men också vaccinationer. En uppskattad tjänst är också vår Sjuk- och friskanmälan med personlig rådgivning och möjlighet till uppföljande statistik.

Räcker inte våra egna resurser till har vi ett avtal med Landstinget som ger oss full remissrätt till olika specialistavdelningar.

Sjukvård

Vår egen mottagning erbjuder i första hand arbetsrelaterad sjukvård.

Via vår vårdförsäkring Kollektiv är du alltid garanterad all typ av sjukvård, utan onödiga väntetider.

Vårdförsäkringen är ett komplement till den offentliga vården och ett sätt att garantera din personal snabb hjälp om de blir sjuka. Dina medarbetare får hjälp att planera vården, boka läkarbesök och finna vägar som gör väntetiden så kort som möjligt. Allt görs med stor omsorg och personlig service.

Vårdförsäkringen kan också ge tillgång till specialistläkare på ett stort antal privata sjukhus och kliniker runt om i Sverige. Vårdtagaren kan få ersättning för såväl behandling som eftervård och eventuella hjälpmedel.

 

Vid behov av akut sjukvård - ring 112