Friskvård

Ansvaret för hälsa och välbefinnande ligger i första hand på oss själva. Vägen fram går genom regelbunden motion, bra kostvanor, minskad rökning och måttlig alkoholkonsumtion men också genom mindre stress och bättre balans i tillvaron. Bristande fysisk aktivitet och osunda vanor leder i motsatt riktning till ökad sjukfrånvaro och försämrad hälsa.

Servicehälsans mål är att hjälpa arbertsgivaren och de anställda till en långsiktig, positiv och bestående livsstil. En livsstil som ger god hälsa och högt välbefinnande och leder till framgångar, både för dig och din verksamhet. Vi har erfarenheten och kan hjälpa till med kunskap, motivation och råd kring möjligheter och upplägg.

Friska medarbetare har positiva effekter även på samhällsekonomin och premieras i skattelagstiftningen. På Skatteverkets hemsida kan du läsa om vilka aktiviteter som anses vara friskvård och därmed befrias från skatt.

Livsstilsfrågor

En satsning på dina medarbetares hälsa är inte bara gjord av omtanke. Det är också en genomtänkt investering som  lönar sig. Medarbetare med sund livsstil levererar nästan alltid sunda resultat.

Servicehälsan har lång erfarenhet från frågor kopplade till en hållbar livsstil. Vi erbjuder rådgivning, utbildning och information runt frågor som matvanor, tobaksavvänjning, fysisk aktivitet, sömn och stress.

Gym och gruppträning

I vår rymliga och moderna träningsanläggning kan du träna själv eller delta i någon av våra gruppaktiviteter.

Vi har ett fräscht och välutrustad gym med allt det som krävs för friskvård och rehabilitering. I direkt anslutning finns också en gruppträningslokal där vi erbjuder ett brett och innovativt program av träning. MediYoga och Basal kroppskännedom är två av våra populära aktiviteter.

För den som söker handledning och uppmuntran i sin träning finns möjligheter att engagera personlig tränare (PT). Självklart kan du även få hjälp av våra fysioterapeuter som upprättar träningsprogram anpassade efter dina behov. Fysioterapimottagningen använder också träningsanläggningen för kunder under rehabilitering.

Projekt

Kunskap är en hörnsten i ett hälsoutvecklande arbete. Vi hjälper till att sätta nåbara mål och ger dig verktygen som krävs i processen att nå ett individuellt välbefinnande.

Vi ger dig kunskap kring kroppskännedom, stressreducering och mindfulness. Kunskap som leder till motivation och vilja att skapa en bestående och hållbar utveckling för hälsa och välmående

Vi jobbar brett och djupt i ambitionen att;

  • skapa förståelse för vikten av balans mellan aktivitet och vila.
  • få den enskilde att inse kostens betydelse för hälsan och varför bra kondition bidrar till välmående.
  • förmedla fakta om riskerna med att röka och vad för mycket alkohol gör med kroppen.