Rehabiliterande insatser

Behöver någon i din personal rehabilitering sätter vi omgående in insatser som ska hjälpa medarbetaren tillbaka till arbetet igen. Insatsen sker alltid i samråd med dig som arbetsgivare, enligt uppgjorda riktlinjer. Tillsammans hittar vi en fungerande och effektiv rehabiliteringsplan för att göra återgången till arbete så smidig som möjligt.

Ett ansvar som delas av många

Rehabilitering är ett ansvar som delas av många. Först genom en fungerande samverkan mellan Arbetsgivaren, Företagshälsovården, Sjukvården och Försäkringskassan ges den drabbade en rimlig chans att komma tillbaks.

Huvudansvaret för den medicinska rehabilitering vilar på Sjukvården som botar den akuta sjukdomen och återställer viktiga kroppsfunktioner efter en allvarlig sjukdom eller olycka. 

Företagshälsovårdens ansvar tar vid då den drabbade närmar sig återgång till arbete. Genom arbetsanpassning samarbetar vi med arbetsgivaren och Försäkringskassan för att skapa förutsättningar för den utsatte att återigen börja arbeta.  

Insatser på flera plan

Vår bredd ger oss förutsättningar att skapa lösningar där nödvändiga kompetenser samspelar. Läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter arbetar sida vid sida med beteendevetare och ergonomer för att finna upplägg som fungerar för individen men också utifrån de förhållanden som gäller på arbetsplatsen.

Fysioterapeuter ansvarar, tillsammans med övriga sjukvårdsexpertis, för behandlingen vid kroppsliga besvär, med träningsprogram, olika typer av behandlingar, akupunktur samt med program för kroppskännedom och avslappning.

Beteendevetare och psykoterapeuter finns till hands då en medarbetare behöver hjälp att hitta sig själv igen eller för att utveckla nya förhållningssätt.

Vi erbjuder professionell vägledning som tar hänsyn till medarbetarnas specifika behov. Det kan innebära hjälp vid depression, nedstämdhet eller sömnproblem. Det kan också handla om stress- eller krishantering.

Rehabiliteringsutredning och anpassning av arbetsplatsen

Servicehälsan medverkar också vid rehabiliteringsutredningar och är en aktiv part vid anpassning av arbetsplatsen. Företag som samarbetar med företagshälsovården kan också ansöka om bidrag för vissa tjänster, så kallat Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Arbetsgivare kan också få rehabiliteringsstöd av Afa försäkring som innebär ekonomisk ersättning när anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär.