Om Servicehälsan

Servicehälsan i Värmland AB är en väletablerad aktör inom den värmländska företagshälsovården. En komplett leverantör av professionella tjänster inom arbetsmiljö och hälsa med hög tillgänglighet för diagnos och behandling. 

Händelserikt jubileumsår

2020 flyttade till större och modernare lokaler i Karlstads Aktivitetscenter på Sågverksgatan 6, i samma fastighet som välkända och välbesökta JumpYard och WAP (tidigare Svea Padel).

Flytten betydde mycket. Vi fick ett större gym och en rymlig gruppträningslokal. Vi fick också bättre mottagnings- och behandlingsrum för våra kunder. Utanför dörren erbjuds dessutom mer än 150 gratis parkeringsplatser.

Vad kan du förvänta dig av oss?

Servicehälsan är ett fungerande team med 15 kompetenta medspelare som arbetar tätt och effektivt tillsammans. En genomtänkt mix av specialister inom medicin, fysioterapi, ergonomi och beteendevetenskap.

Vår arbetsmiljöingenjör kan ge nödvändiga råd kring den fysiska arbetsmiljön. Hon har också specialistkompetens kring mätningar och det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på arbetsplatsen och kan ge vägledning kring arbetsmiljölagstiftningen

Tillsammans medverkar vi till god arbetsmiljö och friska medarbetare hos våra kunder genom friskvård, förebyggande och rehabiliterande insatser. Vi har också ett brett utbud av utbildningar. En populär del av verksamheten är vår Frisk- och Sjukanmälantjänst med personlig rådgivning.

Tillgänglighet och kvalitet är två av våra nyckelord. Vi erbjuder korta väntetider för diagnos och behandling och tjänster av högsta kvalitet, underbyggda av såväl vetenskap som beprövad erfarenhet. En självklar strävan är att våra tjänster ska ge bestående och långsiktiga resultat för våra kunder.

Genom bra dialog mellan våra medarbetare kan vi erbjuda en flexibel och kundorienterad verksamhet med skräddarsydda, heltäckande lösningar för varje enskild kund.

Sist men inte minst, förvänta dig ett trevligt och personligt bemötande i dina kontakter med oss. Vi är kända för en välkomnande och trivsam atmosfär.

Flera enheter, kvalificerade partners

Servicehälsan i Värmland AB omfattar flera enheter i Karlstadsregionen. Praktiken Ankaret är en del av verksamheten liksom AB Kilshälsan i Kil. Tillsammans har vi omkring 250 kundföretag med totalt omkring 8 000 anställda.

I både Karlstad och Kil har vi Fysioterapimottagningar som vänder sig till privatpersoner. Versamheterna omfattas av högkostnadsskydd enligt avtal med Region Värmland.

Vi samarbetar med flera lokala aktörer och ingår även i Avonova och Feelgood, två rikstäckande nätverk som levererar företagshälsovårdstjänster till företag med verksamhet runt om i landet. Vi är också godkända av Försäkringskassan och auktoriserade av vår branschförening, Sveriges Företagshälsor.

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Kilshälsan

Storgatan 63
665 30 Kil
Tel: 0554-140 45

Praktiken Ankaret

Sågverksgatan 4
652 21 Karlstad
Tel. 054-19 00 55

Fysioterapimottagning Karlstad

Sågverksgatan 4
652 21 Karlstad
Tel. 054-454 09 00

Fysioterapimottagning Kil

Storgatan 63
665 30 Kil
Tel. 054-454 09 00