HLR-första hjälpen

Varje dag inträffar akuta sjukdoms- och olyckstillbud i omgivningen runt omkring oss. Tidiga insatser och hjärt-lungräddning (HLR) vid olyckor och sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke är många gånger avgörande för både överlevnad och möjligheter till rehabilitering.

Vid ett plötsligt hjärtstopp kan hjärtat inte längre pumpa blodet ut i kroppen. Med omedelbar hjärt-lungräddning (HLR) och tidiga strömstötar från en hjärtstartare kan liv räddas. Med kraftiga bröstkompressioner i högt tempo och inblåsningar ges den drabbade tillräcklig blodcirkulation tills professionell hjälp kommer. Ju tidigare insatsen påbörjas, desto större är chansen till överlevnad.

Som medmänniska och först på plats finns det mycket du kan göra. Med kunskap kring första hjälpen och HLR ökar möjligheterna att göra skillnad när det oförutsedda inträffar.

Servicehälsan erbjuder utbildning i första hjälpen och HLR. Utbildningen ger dig kunskaper kring bedömning av medvetande och andning, praktisk tillämpning av bröstkompressioner och inblåsningar samt hur du hanterar de vanligaste formerna av hjärtstartare.

Kontakta Servicehälsan vid frågor eller för bokning av utbildning.