Sjuk- och friskanmälan

En väl fungerande medicinsk rådgivningstjänst vid sjukanmälan ger lägre sjukfrånvaro, bättre översikt över aktuell frånvaro, nöjda anställda och ett stöd i rehabiliteringsprocessen. Den bästa effekten ges om tjänsten bemannas av lokala sjuksköterskor som känner förhållandena hos kunden och dess anställda.

Sjuk- och friskanmälan är en medicinsk rådgivningstjänst. I samband med sjukanmälan får medarbetaren rådgivning av våra sjuksköterskor. Eftersom vi också har kunskap om våra kunders verksamhet och de förhållanden som kan påverka, blir rådgivningen mer specifik och personlig för medarbetaren.

För dig som medarbetare

När du är sjuk får du genom tjänsten, redan samma dag, professionell rådgivning.

Servicehälsans sjuksköterska tar kontakt med dig via telefon och kan på så sätt ge dig råd och förslag på lämplig behandling som gör att du så snart som möjligt kan bli frisk igen. Om du behöver konsultation av läkare eller annan specialist kan du omgående få en sådan tid till Servicehälsan. Ibland kan du få rådet att kontakta din vårdcentral.

Om du fortfarande är sjuk efter tre dagar blir du åter uppringd och får råd och stöd runt din sjukdom. Vi håller därefter fortlöpande kontakten så att du, så snart som möjligt, kan bli frisk och börja arbeta igen.

För dig som arbetsgivare

Genom Sjuk- och friskanmälanstjänsten får dina medarbetare direkt medicinsk rådgivning och förslag på lämplig behandling vid sjukdom. De kan snabbt få tid för behandling på Servicehälsan. Ibland blir rådet att kontakta vårdcentralen. På så sätt kan de så snart som möjligt bli friska och börja arbeta igen.

Servicehälsan håller fortlöpande kontakt med din medarbetare tills han eller hon är frisk och kan börja arbeta igen.

Genom att abonnera på tjänsten kommer du dessutom fortlöpande att få anpassad statistik och översikt över företagets sjukfrånvaro, diagnostik etc.

Kontakta oss så berättar vi mer:

Telefon: 054-19 00 55
E-post: mail@servicehalsan-varmland.se.